هزينه (تومان)

توضيحات

نوع خدمات

80 تا 120 بسته به نوع متن

هر كلمه

ترجمه مقالات از  فارسي به انگليسي 

30

هر كلمه

ترجمه متون از انگليسي به فارسي

90

   هر كلمه

ويرايش چكيده 

110

هر كلمه

ترجمه چكيده

30000

يك فايل

اصالت سنجي (بررسي ميزان همپوشاني مقاله)

10000

مشاوره آناليزهاي آماري، پروپوزال و مقاله

مشاوره

30000

يك فايل

غلط يابي املايي و انشايي انگليسي با نرم افزار

بسته به نوع مجله و فارسي يا انگليسي بودن متغير است.

يك فايل

استانداردسازي و فرمت كردن مقالات طبق فرمت مجله

بسته به نوع آزمون و تعداد متغيرها تعيين مي شود.

يك فايل

آناليزهاي آماري

۱۴۰۱ چهارم مهر
(مرکز" مشاوره پژوهشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان
Powered by DorsaPortal